Tuesday, September 14, 2010

GENGGAMAN KERINGAT

GENGGAMAN KERINGAT

(Sempena Hari Pahlawan, 31 Julai)

Tanpa lelah membela bangsa

tanpa resah menjulang nusa


Biarpu perih biarpun payah

demi agungnya mahkota maruah


Genggaman keringat

bersama urat keazaman

menghunus keris perjuangan

menusuk jasad si pelagak tuan

‘nyah kau dari tanah warisan

pusaka kami selamanya berterusan’.


Genggaman-genggaman keringat bersatu

mencipta tamadun baru

memberi nafas merdeka

kita hirup nikmat sentosa.

MOHD HANIFF MOHAMMAD YUSOFF

Universiti Utara Malaysia

Berita Minggu, 22 Ogos 2010

1 comment: