Thursday, August 9, 2012

MAD TIDAK FAHAM!


Pengetua: Mad, awak tidak boleh sambung pelajaran di sekolah ini.

Mad: Mengapa?

Pengetua: Keputusan kamu sangat bagus dan menepati syarat untuk memasuki sekolah ini tetapi hakikatnya sebelum ini kamu bersekolah di sekolah beraliran agama dan sekolah ini bukan beraliran agama. Atas alasan itu, kami menolak permohonan kamu untuk bersekolah di sini. Harap kamu faham.

Mad: Tidak. Saya tidak faham! Bukankah Rafeah, Joyah dan Alem juga bersekolah di sekolah beraliran agama juga sebelum ini? Mengapa mereka diterima masuk ke Sekolah Menengah Kebangsaan Warisan Seni juga?

No comments:

Post a Comment