Sunday, December 13, 2009

EJAAN KATA MAJMUK MANTAP

Kesemua kata majmuk di bawah dieja secara berdekatan tanpa dipisahkan.

ANTARABANGSA
BERITAHU
BUMIPUTERA
JAWATANKUASA
KAKITANGAN
KERJASAMA
OLAHRAGA
MATAHARI
SETIAUSAHA
SUKARELA
SURUHANJAYA
TANDATANGAN
TANGGUNGJAWAB
WARGANEGARA
PESURUHJAYA
SUKACITA
DUKACITA
PERIBADI
PERIBAHASA
PERIKEMANUSIAAN
KEPADA
DARIPADA
APABILA
MANAKALA
BARANGKALI
KADANGKALA
PADAHAL
DARIHAL
BAGAIMANA

1 comment: